Reliéf zo Štefánikovej Mohyly

16/10/2019

Reliéf zo Štefánikovej Mohyly

Reliéf pochádza z východnej strany tumby Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Pri rekonštrukcii Mohyly v rokoch 1989 -1996 bol tento poškodený reliéf zložený a nahradený kópiou.

Zistiť viac

Od decembra 2014 je reliéf vystavený v Múzeu Dušana S. Jurkoviča. Reliéf o hmotnosti vyše jednej tony a rozmeroch 183 x 124 cm je vytesaný z jedného kusa spišského travertínu. Nesie nápis: "ZAHYNULI PÁDOM LIETADLA DŇA 4. MÁJA 1919. PRI BRATISLAVE." Ľavý horný roh reliéfu so začiatkom nápisu je poškodený. 

Zatvoriť
Dózička z Haliče

21/07/2019

Dózička z Haliče

Túto dózičku si doniesol Dušan Jurkovič zo západnej Haliče, kde v čase I. svetovej vojny navrhoval vojenské cintoríny.

Zistiť viac

Dózičku darovala Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Jurkoviča.

Zatvoriť

21/07/2019

Národopisná výstava vo Vsetíne 1892

Fotografia z národopisnej výstavy vo Vsetíne z roku 1892, do ktorej sa Dušan Jurkovič zapojil zbieraním materiálu i expozíciou valašskej izby.

Zistiť viac

Na zadnej strane fotografie je text:
"Národopisná výstava na Vsetíně r. 1892.
       V strede: Dušan Jurkovič 
"
Fotografiu darovala Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Jurkoviča. 

Zatvoriť
Fotografia rodiny Jurkovičovcov

25/06/2019

Fotografia rodiny Jurkovičovcov

Na fotografii sú: Dušan S. Jurkovič s manželkou Boženou, rodenou Bartelmusovou (1883 – 1965), i synmi Pavlom (1907 – 2005), Jurajom (1904 – 1963) a Jánom (1905 – 1986).

Zistiť viac

Fotografiu Múzeu Dušana S. Jurkoviča venovala pani Eva Papánková.

Zatvoriť
firemná obálka

25/06/2019

Obálka s logom Jurkovičovej tehelne

Obálku darovala Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Katarína Salayová-Jurkovičová, vnučka architekta Jurkoviča.

Zistiť viac
Zatvoriť
vizitka

27/11/2018

Vizitka Dušana Jurkoviča

Vizitku darovla Múzeu Dušana S. Jurkoviča pani Eva Papánková.

Zistiť viac

Na rube vizitky je Jurkovičovo blahoželanie k sobášu jeho priateľovi, Brezovčanovi Ivanovi Papánkovi.

 

Zatvoriť