O projekte

O projekte

Dušan Samuel Jurkovič sa svojím životom a dielom na českej i slovenskej strane cezhraničného regiónu natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Jurkovičov význam dokladá i skutočnosť, že jeho tvorba mala a má aj medzinárodný ohlas i uznanie, a rozmer takpovediac stredoeurópsky – jeho stavby sa nachádzajú na území troch dnešných štátov – Česka, Slovenska a Poľska (Jurkovičove haličské cintoríny).

V roku 2018 bol realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika cezhraničný projekt Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt.

Hlavný význam projektu spočíva v zachovaní a rozvoji kultúrneho dedičstva a odkazu architekta Dušana Samuela Jurkoviča na českej i slovenskej strane cezhraničného regiónu a v jeho prezentácii širokej verejnosti. Za týmto účelom partneri projektu vytvorili nové múzejné expozície využívajúce i moderné digitálne technológie prístupné mladej generácii.

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom je na Slovensku prvým múzeom venovaným architektovi Jurkovičovi. Vzniklo v mieste, v ktorom Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Múzeum a revitalizované prízemie Národného domu Štefánikovho zároveň obohacujú dosiaľ nedostatočnú ponuku pre rastúci počet návštevníkov areálu Bradla s Mohylou M. R. Štefánika (v r. 2015, 70 500 návštevníkov).

Jurkovičove diela dodnes dominujú luhačovickým kúpeľom a udávajú im nezameniteľný tón. Kabinet Dušana S. Jurkoviče v Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích prezentuje Jurkovičovo architektonické dielo i jeho národopisné a dokumentačné práce na moravsko-slovenskom pomedzí. Virtuálna prehliadka prostredníctvom obrazovky počítača a tiež prostredníctvom využitia chytrého telefónu približuje veľkorysý Jurkovičov regulačný plán luhačovických kúpeľov z roku 1903.

Udržateľnosť projektu garantujú zriaďovatelia múzejných expozícií Mesto Brezová pod BradlomZlínsky kraj. Zabezpečujú prevádzku expozícií, čím v plnej miere garantujú finančnú a technickú udržateľnosť projektu aj do budúcnosti.

Jurkovičov život a jeho tvorba sú základom spolupráce partnerov i po skončení projektu. Partneri budú naďalej pokračovať v už dnes prebiehajúcej výmene výstav a spoločných podujatiach prepájajúcich cezhraničný región.

Súčasťou projektu Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt bol i seminár konaný 23. augusta 2018 pri príležitosti 150. výročia Jurkovičovho narodenia. Prednášky prednesené na seminári sú uverejnené v práci Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič.