Jurkovičovo múzeum v Brezové

O múzeu

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom je na Slovensku prvým múzeom venovaným architektovi Jurkovičovi.

Pripomína ho v mieste, v ktorom Dušan Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Prostredníctvom svojej expozície, využívajúcej i moderné digitálne technológie prístupné mladej generácii, múzeum predstavuje Jurkovičov život i dielo a minulosť Brezovej pod Bradlom.

Dušan Samuel Jurkovič (23. augusta 1868 - 21. decembra 1947) vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku. Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Jurkovičov význam dokladá i skutočnosť, že jeho tvorba mala a má aj medzinárodný ohlas i uznanie, a rozmer takpovediac stredoeurópsky – jeho stavby sa nachádzajú na území troch dnešných štátov - Česka, Slovenska a Poľska (Jurkovičove haličské cintoríny).

Prvá expozícia múzea bola zrealizovaná v decembri 2014 Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou pod názvom Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Je venovaná Dušanovi Jurkovičovi a jeho tvorbe v rodnom kraji, vrátane predstavenia jeho vrcholného diela - Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Túto staršiu expozíciu rozšírili nové expozície zrealizované v roku 2018 v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika v cezhraničnom projekte Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt. Časť expozície nazvaná Raný Jurkovič približuje jeho tvorbu pred I. svetovou vojnou. V časti Brezová je predstavená minulosť mestečka, v ktorom Jurkovič vyrastal.

Spojením staršej expozície s novšími expozíciami vzniklo Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom, na Slovensku prvé a dosiaľ jediné múzeum venované nášmu najväčšiemu architektovi prvej polovice 20. storočia. Kombináciou pôvodných predmetov, textov, obrazového materiálu, architektonických modelov a modernej interaktívnej techniky chce múzeum vyvolať v svojich návštevníkoch zážitok, ktorý im ponúkne možnosť urobiť si názornú predstavu o živote i diele architekta Dušana Jurkoviča a o minulosti Brezovej pod Bradlom.

Múzeum bolo slávnostne otvorené 27. októbra 2018, symbolicky, v predvečer 100. výročia vzniku I. Československej republiky. Zriaďovateľom múzea je mesto Brezová pod Bradlom. Múzeum sídli v centre Brezovej v revitalizovaných priestoroch Národného domu Štefánikovho.