plagát Caproni Ca-3

21/02/2020

Caproni Ca-3

Prezentácia Ondreja Janšta "Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik"

Zistiť viac

Vizuálne časti prezentácie, ktorá sa uskutočnila 21. februára 2020, nájdete tu: 

Prezentácia Caproni Ca-3

Prezentácia 4. máj 2019, posledný let posádky Caproni Ca-33 č: 11 495

Zatvoriť
Pruhy nad kopanicami II

03/12/2019

Prezentácia Pruhy nad kopanicami II

Prezentácia Ondreja Janšta bola súčasťou podujatia "Pruhy nad kopanicami II", venovaného pamiatke obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.

Zistiť viac

Podujatie v spolupráci s múzeom pripravili Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto. Uskutočnilo sa 22. novembra 2019. 
Vizuálna časť prezentácie tu: PREZENTÁCIA

Zatvoriť

14/11/2019

30. výročie Nežnej revolúcie

jej priebeh v Brezovej pod Bradlom v obrazoch

Zistiť viac

Obr. 1:
17. novembra 1989 sa v Prahe sa konala režimom oficiálne povolená študentská manifestácia pri príležitosti 50. výročia smrti študenta Jana Opletala – obete nacistického režimu. Po jej ukončení sa časť študentov premiestnila do centra mesta, kde bola na Národní třídě brutálne rozohnaná príslušníkmi bezpečnostných zložiek.

Obr. 2:
Brutálny zásah proti študentom na Národní třídě režim tajil. V Československej televízii odvysielali zábery zo zásahu až po protestoch verejnosti a až 24. 11. 1989, teda až týždeň po udalostiach !

V Brezovej pod Bradlom zábery zo zásahu videli mnohí ľudia skôr. Vďaka blízkosti hranice zachytávali signál rakúskej televízie ORF, ktorá v spravodajstve zábery zo zásahu odvysielala.

Obr. 3:
Vo vtedajšom podniku Pružináreň a strojáreň, Brezová pod Bradlom vznikol “prípravný koordinačný výbor“. Výbor vydal vyhlásenie, v ktorom odsúdil “brutálny zásah poriadkových síl proti účastníkom študentskej manifestácie“ 17. 11. 1989 v Prahe. Podporil programové vyhlásenia združení študentov vysokých škôl, Občianskeho fóra a občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu.

Prípravný koordinačný výbor zároveň vyzval k účasti na demonštratívnom generálnom štrajku na námestí v Brezovej pod Bradlom 27. 11. 1989.

Súhlas s vyhlásením výboru vyjadrilo podpisom na listinách 1 340 pracovníkov podniku !

Toto vyhlásenie pravdivo uviedlo že:
“17. november nie je príčinou, ale vyhrotením celospoločenskej krízy, ktorá sa prehlbovala stagnáciou politického a hospodárskeho vývoja v posledných dvadsiatich rokoch“.

I keď to dnes mnohí “spomienkoví optimisti“ popierajú, vtedajší nedemokratický a neslobodný režim bol v úpadku a ostatné krajiny nás predbiehali. Ľudia si tento úpadok uvedomovali aj v Brezovej pod Bradlom. Napríklad 27. novembra 1989 v otvorenom dialógu v pružinárni Ing. Ivan Svatík uviedol:
Počúvali sme a čítali, aké máme vyspelé školstvo, zdravotníctvo a na akom vysokom technickom stupni je náš priemysel.

Avšak aká je skutočnosť, aké sú pravdivé štatistické údaje z posledných dní? Vo vzdelaní sme za posledných 20 rokov poklesli z 22. na 72. miesto na svete, počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí u nás je 6 %. S týmto percentom sme na 49. mieste na svete. Nepál má 7 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Z 28 zemí je ČSSR v úmrtnosti na 2. mieste v Európe... v spadoch nečistôt na 1 km² sme na 1. mieste v Európe... Za posledných 40 rokov sme klesli v produktivite práce na jedného obyvateľa z 10. na 40. miesto...

Len niekoľko týždňov ...je povolené uverejňovať údaje o znečistení. Napríklad Československá štátna norma povoľuje 150, prípadne 160 miligramov kysličníka siričitého na 1 m³. Na Mostecku v čase nedávnej inverzie bola táto hodnota 2 600 miligramov“.

V závere vyhlásenie brezovského prípravného koordinačného výboru uvádza týchto 8 konkrétnych požiadaviek:
“1. Nedeklarovať vedúcu úlohu Komunistickej strany Československa v ústave.
2. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie na vyšetrenie pražských udalostí.
3. Odstúpenie politických a vládnych predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za terajší stav spoločnosti.
4. Pluralizáciu politického života v ČSSR, slobodu pohybu, slobodné voľby, v ktorých si vedúca sila musí dôveru ľudí vybojovať, a nie ju mať ústavne zabezpečenú.
5. Otvorenie seriózneho spoločenského dialógu, ktorý musí byť prístupný každému, s výnimkou tých, ktorí by do neho chceli vnášať násilie.
6. Spoluprácu na rovnocennej platforme cirkvi a štátu.
7. Právnu subjektivitu nástrojov štátnej moci – armády, Zboru národnej bezpečnosti, súdnictva od politických strán.
8. Sprístupniť masovokomunikačné prostriedky všetkým politickým stranám, ktoré sa zúčastňujú spoločenského života.“
.

Vyhlásenie brezovského prípravného koordinačného výboru bolo neskôr uverejnené v časopise Kovovák v mimoriadnom čísle z 8. decembra 1989.

Obr. 4:
Vidíte fotografiu z generálneho štrajku na námestí v Brezovej pod Bradlom 27. novembra 1989. Na námestí sa zhromaždilo okolo 200 občanov.

Na poludnie 27. novembra 1989 vstúpilo v celom Československu pod heslom Koniec vlády jednej strany do dvojhodinového generálneho štrajku 75 % tovární, úradov, škôl a obchodov. Podniky s nepretržitou prevádzkou sa k štrajku pripojili manifestačne.

Úspech generálneho štrajku presvedčivo ukázal, že komunistický režim stratil podporu obyvateľstva a revolučné zmeny už nie je možné zvrátiť.

Obr. 5:
Fotografia zachytáva “otvorený dialóg v kaviarni“ na Piešťanskej ulici, ktorý sa konal 28. novembra 1989. Na otvorenom dialógu okrem iných príspevkov Viera Labudová zoznámila prítomných s požiadavkami, s ktorými sa zástupcovia Brezovej pod Bradlom prihlásili 27. novembra 1989 na manifestácii v Bratislave. Trojbodové požiadavky sa týkali úplnej rehabilitácie Milana Rastislava Štefánika.

Ďalší otvorený dialóg sa v kaviarni na Piešťanskej ul. uskutočnil 30. novembra 1989. Zúčastnili sa ho i hostia Oto Baník, Elo Romančík a Peter Bzdúch.

Obr. 6:
Výzva bratislavských vysokoškolákov k stretnutiu v Brezovej pod Bradlom 9. decembra 1989 pri mohyle M. R. Štefánika na Bradle na “Všenárodnom zhromaždení“. Výzva bola uverejnená aj v Brezovej pod Bradlom, v časopise Kovovák v mimoriadnom čísle z 8. decembra 1989.

Obr. 7:
Výzvou zvolané stretnutie na mohyle M. R. Štefánika na Bradle sa uskutočnilo 9. decembra 1989.

Obr. 8:
Ešte jedna fotografia zo stretnutia mohyle M. R. Štefánika na Bradle.

Obr. 9:
Koordinačný výbor občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu vznikol aj v Brezovej pod Bradlom. Spoluobčanom sa za podporu vyjadrenú podpismi poďakovala v mene brezovského koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu Viktória Böhmanová.

Obr. 10:
Nežná revolúcia priniesla slobodu pohybu a zrušenie ostnatých drôtov na hraniciach. Na fotografii vidíte učiteľov brezovskej základnej školy na hranici pri Devíne. Hranicu navštívili 12. decembra 1989 počas ich účasti na učiteľskom fóre v Bratislave.

Obr. 11:
Momentka zo strihania plota učiteľkami brezovskej základnej školy na hranici pri Devíne 12. decembra 1989.

Obr. 12:
Na fotografii vidíte plagát pozývajúci na ustanovujúce zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ktoré sa uskutočnilo 24. februára 1990 v sále Národného domu Štefánikovho v Brezovej pod Bradlom.

Obr. 13:
Nežná revolúcia okrem iného znamenala aj úplnú rehabilitáciu Milana Rastislava Štefánika.

5. mája 1990 sa na mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 71. výročia Štefánikovej tragickej smrti. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili najvyšší štátni predstavitelia, prezident republiky Václav Havel, predseda federálneho zhromaždenia Alexander Dubček, predseda federálnej vlády Marián Čalfa a ďalší činitelia i početná verejnosť, ako to vidno i na dobovej fotografii.

Obr. 14:
Autogram Alexandra Dubčeka s logom Verejnosti proti násiliu z jeho návštevy Brezovej pod Bradlom. Verejnosti sa Alexander Dubček prihovoril z balkóna Národného domu Štefánikovho.

Pramene:
fotoarchív P. Uhlíka
archív M. Valihoru
TASR
Kovovák, ročník XXIV, mimoriadne číslo, 8. decembra 1989
Kovovák, ročník XXIV, číslo 22, 21. decembra 1989
https://www.17november1989.sk/sk/kalendarium/

Zostavil:                                                                                              
                                                                       Matúš Valihora

Zatvoriť

30/08/2019

Prezentácia Pruhy nad kopanicami

Prezentácia Ondreja Janšta bola súčasťou podujatia "Pruhy nad kopanicami", ktoré bolo venované pamiatke slovenských obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.

Zistiť viac

Podujatie, ktoré pripravili Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto, sa uskutočnilo v priestoroch múzea 12. júla 2019. 
Obrazová časť audiovizuálnej prezentácie tu: PREZENTÁCIA

Zatvoriť

28/07/2019

Prezentácia "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Prezentácia bola súčasťou podujatia "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji).

Zistiť viac

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 5. 7. 2019, pripravili Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom.
Obrazová časť audiovizuálnej prezentácie tu: PREZENTÁCIA

Zatvoriť
Samuel Jurkovič

25/06/2019

Prezentácia Samuel Jurkovič

Samuel Jurkovič, významný národovec, učiteľ, zakladateľ Spolku gazdovského bol starým otcom architekta Dušana Jurkoviča z matkinej strany.

Zistiť viac

Obrazová časť audiovizuálnej prezentácie tu: PREZENTÁCIA

Zatvoriť
pamätná tabuľa na Šaškovom dome

25/06/2019

Štúdia Hurban, Hurbanisti a Brezová

Štúdia je venovaná ujcovi Dušana S. Jurkoviča Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Bola publikovaná v kolektívnej monografii KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2017, s. 53-70, ISBN 978-80-224-1607-8.

Zistiť viac
logo

23/06/2019

Článok Dušan Jurkovič a Brezová pod Bradlom

Článok je súčasťou publikácie "Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič", ktorá vznikla pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana S. Jurkoviča v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, projekt cezhraničnej spolupráce Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt.

Zistiť viac
pečatidlo Brezovej pod Bradlom s motívom Mohyly

22/06/2019

Prezentácia Dušan Jurkovič a Brezová pod Bradlom

Prezentácia predstavuje miesto, v ktorom Dušan Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho - Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Zistiť viac

Obrazová časť audiovizuálnej prezentácie tu: PREZENTÁCIA

Zatvoriť
budova školy

01/02/2019

Prezentácia Brezovská škola

Prezentácia vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku meštianskej školy v Brezovej.

Zistiť viac

Obrazová časť audiovizuálnej prezentácie tu: PREZENTÁCIA
 

Zatvoriť