Samuel Jurkovič

25/06/2019

Prezentácia Samuel Jurkovič

Samuel Jurkovič, významný národovec, učiteľ, zakladateľ Spolku gazdovského bol starým otcom architekta Dušana Jurkoviča z matkinej strany.

Zistiť viac

PREZENTÁCIA

Zatvoriť
pamätná tabuľa na Šaškovom dome

25/06/2019

Štúdia Hurban, Hurbanisti a Brezová

Štúdia je venovaná ujcovi Dušana S. Jurkoviča Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Bola publikovaná v kolektívnej monografii KODAJOVÁ, Daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2017, s. 53-70, ISBN 978-80-224-1607-8.

Zistiť viac
logo

23/06/2019

Článok Dušan Jurkovič a Brezová pod Bradlom

Článok je súčasťou publikácie "Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič", ktorá vznikla pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana S. Jurkoviča v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, projekt cezhraničnej spolupráce Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt.

Zistiť viac
pečatidlo Brezovej pod Bradlom s motívom Mohyly

22/06/2019

Prezentácia Dušan Jurkovič a Brezová pod Bradlom

Prezentácia predstavuje miesto, v ktorom Dušan Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho - Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Zistiť viac

PREZENTÁCIA

Zatvoriť
budova školy

01/02/2019

Prezentácia Brezovská škola

Prezentácia vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku meštianskej školy v Brezovej.

Zistiť viac

PREZENTÁCIA
 

Zatvoriť