logo

11/03/2020

Oznam

V súlade s Pokynmi k minimalizovaniu šírenia nového koronavírusu COVID-19 v meste Brezová pod Bradlom je s účinnosťou od 11. 3. 2020 od 12.00 hod. až do odvolania Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zatvorené. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť
Ondrej Janšto pri prezentácii

21/02/2020

Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik

21. februára 2020 sa v múzeu uskutočnila prednáška a vizuálna prezentácia Ondreja Janšta "Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik".

Zistiť viac

V prvej prezentácii Ondrej Janšto priblížil vznik, vývoj a nasadenie bombardéra Caproni Ca-3. Druhú prezentáciu venoval osudovému letu 4. mája 1919, pri ktorom generál Štefánik i talianski letci zahynuli. Po prezentáciách nasledovali otázky publika a na záver pozdrav pána Karola Steklého narodeného r. 1921, spolutvorcu repliky Štefánikovho Caproni. Podujatia sa zúčastnilo vyše 50 návštevníkov. Vizuálne časti oboch prezentácií nájdete v sekcii Odborné činnosti

Zatvoriť
logo

20/02/2020

Technická prestávka múzea 24. – 28. 2. 2020

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude v dňoch 24. až 28. 2. 2020 z technických príčin zatvorené. Múzeum bude opäť otvorené od 2. 3. 2020. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť
pozvánka Caproni Ca-3

10/02/2020

Caproni Ca-3

Pozývame Vás na prednášku a vizuálnu prezentáciu Ondreja Janšta "Caproni Ca-3, bombardér, na ktorom zahynul M. R. Štefánik" v piatok 21. 2. 2020 o 17.00 hod. v Múzeu Dušana S. Jurkoviča. Vstup voľný. Tešíme sa na Vašu účasť.

Zistiť viac
Zatvoriť
logo

09/02/2020

MÚZEUM DUŠANA SAMUELA JURKOVIČA V BREZOVEJ POD BRADLOM V R. 2019

Múzeum v priebehu roku 2019 ponúkalo svojim návštevníkom nové expozície „Brezová“ a „Raný Jurkovič“ (spolu 71 m2) otvorené od 27. 10. 2018 a zrealizované z eurofondov. Múzeum popri základnej ponuke - expozíciám predstavujúcim život a dielo Dušana Jurkoviča a minulosť Brezovej - v roku 2019 pripravilo množstvo podujatí, prednášok, prezentácií, jednu vlastnú a štyri prevzaté výstavy. Zásadné rozšírenie ponuky múzea sa odrazilo aj v zvýšení jeho návštevnosti. Počas roku 2019 návštevnosť múzea dosiahla hodnotu 7 264 návštev.

Zistiť viac

     Múzeum bolo v roku 2019 otvorené 229 dní. Najvyššia návštevnosť bola v mesiaci máj, v ktorom aj vďaka okrúhlemu 100. výročiu tragickej smrti generála Štefánika múzeum zaznamenalo 1 540 návštev. Vysoká bola i návštevnosť v letných a jesenných mesiacoch. Najnižšia návštevnosť bola v zimných mesiacoch (december, 186 návštev). Celková návštevnosť múzea v roku 2019 bola 7 264 návštev. V porovnaní s rokom 2018 (5 234 návštev) ide o značný nárast návštevnosti.
     Početnú skupinu návštevníkov múzea i v roku 2019 tvorili organizované zájazdy, najmä školské, okrem nich turistické, či rôznych organizácií a spolkov. Zájazdov bolo 73. Významnou skupinou boli aj návštevníci Mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle.
     Múzeum oceňuje a vysoko si váži už tradičnú spoluprácu s brezovskými školami, vďaka ktorej tvoria detskí návštevníci významnú časť z domácich návštevníkov. V roku 2019 učitelia a žiaci základnej školy v rámci výučby regionálnej histórie absolvovali 25-krát prezentácie o minulosti a osobnostiach regiónu pripravené M. Valihorom, múzeum 3-krát navštívili učiteľky a deti z materských škôl.
     V roku 2019 mohli návštevníci popri základnej ponuke múzea absolvovať množstvo podujatí – prezentácie, spomienky, či 5 príležitostných výstav (1 vlastnú, 4 prevzaté). Múzeum v roku 2019 na svojej webovej stránke www.muzeumjurkovic.sk informovalo o svojej činnosti príspevkami v sekciách výstavy a akcie, odborné činnosti, digitalizované exponáty. Činnosť múzea prezentoval M. Valihora i vo viacerých regionálnych a celoštátnych médiách (TASR, RTVS, ČT, TV Brezová...).

     Prehľad činnosti múzea v roku 2019

rok otváracie dni návštevnosť zájazdy prezentácie pre
ZŠ Brezová
programy
pre MŠ
a CVČ Brezová
výstavy, prezentácie
a programy pre verejnosť
2019 229 7 264 73 25 3 14     Najvýznamnejšie akcie múzea v roku 2019:

     ● 31. 1. 2019 si múzeum programom Brezovská škola pripomenulo 100. výročie vzniku meštianskej školy v Brezovej. Formou audiovizuálnej prezentácie priblížil históriu brezovského školstva M. Valihora. Nasledovali amatérske filmové zábery zo 60. rokov 20. stor. Komentár k nim poskytol Peter Uhlík.
     ● 1. 3. 2019 bol v Národnom dome Štefánikovom premietnutý film Jánošík z roku 1921. Ide o prvý slovenský hraný film, ktorého producentom bol brezovský rodák Ján Závodný. Vznik filmu predstavil pracovník múzea M. Valihora.
     ● 23. 3. 2019 bola v priestoroch múzea uvedená do života publikácia Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. Publikácia vznikla v rámci projektu Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt. Má rozsah 59 strán, obsahuje 6 príspevkov venovaných tvorbe Dušana Jurkoviča a DVD prílohu.
     ● 18. 4. 2019 v priestoroch múzea uskutočnili o.z. Osobnosti Pod Bradlom a Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín vernisáž výstavy Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940. Výstava bola venovaná pamiatke slovenských a českých vojakov, ktorí bojovali za slobodu svojej vlasti a proti nacistickému Nemecku a nášmu rodákovi Štefanovi Osuskému.
     ● 25. 4. 2019 vysielala RTVS v cykle SK Dejiny diel venovaný M. R. Štefánikovi. Za múzeum v ňom vystúpil M. Valihora. Venoval sa vzniku Štefánikovej bradlianskej Mohyly a histórii spomienkových slávností na Mohyle.
     ● 26. 4. 2019 sa múzeum zapojilo do Spomienky na 171. výročie udalostí Brezovskej jari 1848. Vo svojich priestoroch múzeum pripravilo audiovizuálnu prezentáciu venovanú Brezovskej jari 1848.
     ● 4. 5. 2019 sa múzeum zapojilo do Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Návštevníci si okrem expozícií múzea venovaných tvorcovi Štefánikovej Mohyly mohli prezrieť aj panelovú výstavu Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 2019) zapožičanú Nadáciou M. R. Štefánika.
     ● 5. 7. 2019 v Národnom dome Štefánikovom múzeum a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom pripravili podujatie Evangelíci v kúte belohorském. Duchovným slovom sa prihovoril senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara. Nasledovala prezentácia M. Valihoru o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji.
     ● 12. 7. 2019 o.z. Osobnosti Pod Bradlom a Ondrej Janšto v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom pripravili v múzeu prednášku a vizuálnu prezentáciu s názvom Pruhy nad kopanicami. Bola venovaná pamiatke spojeneckých letcov z II. svetovej vojny a obyvateľov nášho kraja, ktorí im pomáhali.
     ● 18. 7. 2019 si v Brezovej predseda vojenského výboru Európskej únie, generál Claudio Graziano, a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko, uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. Navštívili aj múzeum, kde im M. Valihora priblížil Jurkovičovu ideu pochovať generála Štefánika i talianskych letcov na Bradle i dlhú a nejednoduchú cestu k vzniku Mohyly.
     ● 19. 7. 2019 si Mesto Brezová pod Bradlom a o.z. Osobnosti Pod Bradlom pripomenuli 139. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou spomienky bolo aj otvorenie výstavy fotografií Očami M. R. Štefánika v priestoroch múzea. Výstavu pripravilo a zapožičalo o.z. Cometes. Bola prístupná do 4. 8. 2019.
     ● 16. 8. 2019 pri príležitosti Slávností sváka Ragana, XXVIII. Brezovského jarmoku múzeum ponúklo návštevníkom panelovú výstavu Sváko Ragan z Brezovej. Počas dvoch dní jarmoku výstavu navštívilo 540 ľudí. Výstava bola prístupná do 8. 9. 2019.
     ● 28. 8. 2019 sa múzeum zapojilo do osláv 75. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom. Súčasťou osláv bola vizuálna prezentácia Odboj v Brezovej vo fotografiách v priestoroch múzea a premietnutie filmového dokumentu Neznámi hrdinovia.
     ● 29. 10. 2019 bola na Bratislavskom hrade slávnostne otvorená výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ. Z múzea boli na výstavu zapožičané dva exponáty. Stuha z venca z pohrebu M. R. Štefánika s venovaním „Milankovi matka“ a stuha vo farbách talianskej vlajky s menom Umberta Merlina, jedného z troch talianskych letcov, ktorí zahynuli spolu so Štefánikom pri páde lietadla.
     ● 17. 11. 2019 si múzeum pripomenulo 30. výročie Nežnej revolúcie. M. Valihora pripravil prezentáciu 30. výročie Nežnej revolúcie, jej priebeh v Brezovej pod Bradlom v obrazoch, ktorá bola súčasťou spomienky pripravenej Mestom Brezová pod Bradlom v sále Národného domu Štefánikovho. V priestore múzea Mesto zrealizovalo výstavu ...a takto sme si žili.
     ● 22. 11. 2019 sa v múzeu konala prednáška a vizuálna prezentácia Ondreja Janšta Pruhy nad kopanicami II. Bola venovaná pamiatke obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny, nadväzovala na predchádzajúcu prednášku z 12. 7. 2019.
 

Zatvoriť
Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky

03/01/2020

Vyznamenanie našich krajanov

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová ocenila vo štvrtok 2. 1. 2020 pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky najvyššími štátnymi vyznamenaniami 20 osobností z oblasti kultúry, vedy, školstva, športu a spoločenského diania. Medzi nimi dvoch našich krajanov, Branislava Tvarožka a Martina Janca (in memoriam).

Zistiť viac

Pri oceňovaní zaznelo:
Branislav Tvarožek
40-te a 50-te roky 20. storočia sú pre mnohých stelesnením dvoch totalít, ktoré popierali demokratické tradície prvej Československej republiky, ale aj odvážnych ľudí, ktorí sa aj napriek strachu a hrozbe väzenia, mučenia či smrti týmto režimom postavili. Branislav Tvarožek čelil svojimi odvážnymi činmi fašistickému aj komunistickému režimu. Vo veku 19 rokov sa zapojil do Slovenského národného povstania, kde pôsobil po boku generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. Po skončení vojny dokončil stredoškolské štúdium, no jeho vysokoškolské štúdium bolo prerušené zatykačom a väzením za jeho účasť v protikomunistickom odboji. Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný. Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Branislavovi Tvarožkovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.
Martin Janec
Priekopník v oblasti detskej chirurgie, riešenia problémov detí s vrodenými vadami, čestný člen Slovenskej lekárskej komory. Rodák z Brezovej pod Bradlom sa so svojou rodinou zapojil do odboja, prvej demokratickej odbojovej organizácie Obrana národa, ktorú založili ešte československí legionári. Z protektorátu pomáhal ako spojka prenasledovaným, aj tým, ktorí odchádzali do Francúzska, kde sa tvorilo zahraničné vojsko. Po vypuknutí SNP previedol do Bystrice amerických letcov, neskôr sa stal príslušníkom Vysokoškolského strážneho oddielu. Nikdy nevstúpil do komunistickej strany. Je držiteľom Ceny Ústavu pre štúdium totalitných režimov za statočné občianske postoje v dobe nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry a Pamätnej medaily Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorú získal pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia. O tom, že dostane štátne vyznamenanie, sa dozvedel pred niekoľkými týždňami. Žiaľ, tejto chvíle sa už nedožil. Opustil nás v pondelok 30. 12. 2019 vo veku 98 rokov. Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Martinovi Jancovi štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.“
Vyznamenanie prebrala dcéra pána Janca, pani Katarína Vicianová.
Oceneným s úctou blahoželáme a sme na nich hrdí.
Pán Martin Janec nezabúdal na svoje rodisko. Brezovčanom, ktorí to potrebovali ,vždy ochotne pomohol. Do posledných chvíľ sa zaujímal o dianie na Brezovej. Jeho odchod nás veľmi zarmútil.
Pán Branislav Tvarožek, z významnej brezovskej rodiny Tvarožkovcov, má silné citové väzby k Brezovej, kde vyrastal a chodil do školy. Prispel finančne, no najmä venovaním cenných predmetov spojených s Brezovou a svojou rodinou, k vzniku Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.

foto v úvode: Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky. Zdroj: www.prezident.sk

foto 1: Ocenenie preberá Branislav Tvarožek. Zdroj: www.prezident.sk

foto 2: Martin Janec (in memoriam). Ocenenie preberá dcéra pána Janca, pani Katarína Vicianová. Zdroj: www.prezident.sk

foto 3: Branislav Tvarožek pri otvorení Múzea D. S. Jurkoviča 27. 10. 2018. Zdroj: archív múzea

Zatvoriť
logo

20/12/2019

Otváracia doba múzea počas sviatkov

23. až 29. 12. 2019 zatvorené, 30. 12. 2019 otvorené, 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 zatvorené.

Zistiť viac
Zatvoriť
Pruhy nad kopanicami II

03/12/2019

Reportáž z podujatia Pruhy nad kopanicami II

TV Brezová priniesla reportáž z prednášky a vizuálnej prezentácie Ondreja Janšta Pruhy nad kopanicami II. 22. 11. 2019 sme si týmto podujatím uctili pamiatku obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.

Zistiť viac

Reportáž TV Brezová si môžete pozrieť  tu
Vizuálnu časť prezentácie Ondreja Janšta nájdete v sekcii Odborné činnosti

Zatvoriť

14/11/2019

Slávime 30. výročie Nežnej revolúcie

V nedeľu 17. novembra si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu. Bez Nežnej revolúcie by nemohlo vzniknúť ani naše múzeum, určite nie v takej podobe, akú nám umožňujú slobodné pomery, sloboda vedeckého bádania, sloboda vyjadrovania.

Zistiť viac

Nežnú revolúciu si naše múzeum pripomína článkom 30. výročie Nežnej revolúcie, jej priebeh v Brezovej pod Bradlom v obrazoch, ktorý nájdete v sekcii odborné činnosti.

Zatvoriť
Pruhy nad kopanicami II

07/11/2019

POZÝVAME VÁS NA "PRUHY NAD KOPANICAMI II."

Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto Vás pozývajú na "Pruhy nad kopanicami II." Múzeum Dušana S. Jurkoviča Brezová pod Bradlom piatok, 22. novembra 2019 o 17.00 hod.

Zistiť viac

Prednáška Ondreja Janšta s vizuálnou prezentáciou je venovaná pamiatke slovenských obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.
Je pokračovaním prednášky "Pruhy nad kopanicami", ktorá sa uskutočnila v múzeu 12. 7. 2019 (viď prezentácia v sekcii: odborné činnosti).
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
logo

31/10/2019

Technická prestávka múzea 8. – 27. 11. 2019

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom bude v dňoch 8. až 27. 11. 2019 z technických príčin zatvorené. Múzeum bude opäť otvorené od 28. 11. 2019. Plánovaná prezentácia Pruhy nad kopanicami II. sa v múzeu uskutoční v pôvodnom termíne 22. 11. 2019 o 17.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Zistiť viac
Zatvoriť

30/10/2019

Výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál - Osloboditeľ

29. októbra 2019 bola na Bratislavskom hrade slávnostne otvorená výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ. Z Múzea Dušana S. Jurkoviča boli na výstavu zapožičané dva exponáty.

Zistiť viac

Stuha z venca z pohrebu M. R. Štefánika s venovaním "MILANKOVI MATKA" a stuha vo farbách talianskej vlajky s menom Umberta Merlina, jedného z troch talianskych letcov, ktorí zahynuli spolu so Štefánikom pri páde lietadla.
Výstavu Milan Rastislav Štefánik, Generál – Osloboditeľ pripravilo Slovenské národné múzeum v spolupráci s Vojenským historickým ústavom. V priestoroch Bratislavského hradu bude výstava sprístupnená do 29. februára 2020, potom sa presunie do Národního muzea v Prahe. 

Zatvoriť

10/10/2019

Návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle

Na podnet Mesta Brezová pod Bradlom prebehol v mesiacoch jún – september 2019 prieskum návštevnosti Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Celkovú návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle možno na základe uvedených zisťovaní v roku 2019 odhadnúť na zhruba 128 800 osôb (prepočet na obdobie celého roka).

Zistiť viac

Pre väčšinu návštevníkov Bradla je uctenie si pamiatky M. R. Štefánika hlavným dôvodom návštevy.

Výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil pod odborným vedením doc. Ing. Anny Michálkovej, PhD., z Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, nájdete tu: Návštevnosť Mohyly M. R. Štefánika na Bradle

Zatvoriť
pamätník partizánskych bojov v Hurbanovej Doline

01/10/2019

Poďakovanie

Pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania obyvatelia Hurbanovej Doliny iniciatívne, dobrovoľne a nezištne vyčistili Pamätník partizánskych bojov v Hurbanovej Doline v Brezovej pod Bradlom. Autorom tohto pamätníka je rodák z nášho kraja architekt Dušan Samuel Jurkovič.

Zistiť viac

Pamätník má tvar pyramídy pokrytej kamenným obkladom nepravidelných tvarov. Na čelnej strane pamätníka je umiestnená nápisová tabuľa.
Pamätník je zhodný s pamätníkom na hurbanovských bojov Prietržskej ceste. Oba pamätníky navrhol Dušan S. Jurkovič v roku 1944 ako pripomienku slávnych hurbanovských udalostí roku 1848. Oba však boli postavené až v roku 1948, po smrti D. S. Jurkoviča. V prípade pamätníka v Hurbanovej Doline došlo k zmene bol oficiálne venovaný pamiatke partizánskych bojov zo 6. 1. 1945 na Danech Vrchu, kde 70 partizánov bojovalo proti 700 útočiacim Nemcom.
Obyvateľom Hurbanovej doliny  rodinám Kováčiných, Kvasnicovcov, Michaličkovcov, Olgyayovcov ktorí pamätník vyčistili, patrí zaslúžená vďaka. Vážime si tento príklad občianskej iniciatívy hodný nasledovania. Ďakujeme.

Zatvoriť

30/08/2019

Pripomenuli sme si 75. výročie Slovenského národného povstania

Múzeum Dušana S. Jurkoviča sa zapojilo do Osláv 75. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom.

Zistiť viac

Súčasťou osláv, ktoré sa uskutočnili 28. 8. 2019, bola obrazová prezentácia Odboj v Brezovej vo fotografiách a premietnutie filmového dokumentu Neznámi hrdinovia venovaného príbehu amerických letcov zostrelených nad Slovenskom počas II. svetovej vojny a ich záchrancom aj z nášho regiónu.

Na obrázku letci s partizánmi Oddielu Repta II. partizánskej brigády M. R. Štefánika.

Zatvoriť
výstava Sváko Ragan z Brezovej

16/08/2019

Pozývame Vás na výstavu Sváko Ragan z Brezovej

Pri príležitosti "Slávností sváka Ragana, XXVIII. Brezovského jarmoku" Vás srdečne pozývame do múzea na panelovú výstavu Sváko Ragan z Brezovej.

Zistiť viac

Môžete sa dozvedieť, že literárna postava sváka Ragana mala svoj vzor v brezovskom garbiarovi Martinovi Lackovi. Že príbehy sváka Ragana sú zasadené do skutočného brezovského prostredia, ako to ukazujú dobové fotografie. Výstava je v priestore múzea prístupná nielen počas jarmoku, ale aj v otváracích hodinách múzea do 8. septembra 2019.

Zatvoriť
výstava Očami M. R. Štefánika

20/07/2019

Výstava Očami M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom a Osobnosti Pod Bradlom, o.z. si 19. júla 2019 pripomenuli 139. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou spomienky bolo aj otvorenie výstavy Očami M. R. Štefánika v priestoroch múzea.

Zistiť viac

Výstavu pripravilo a zapožiačalo o.z. Cometes. Predstavuje sa na nej štyridsať fotografií 5. ročníka fotosúťaže Očami M. R. Štefánika, ktorého témou bola sloboda. Výstavu možete v múzeu navštíviť do 4. augusta 2019. Srdečne Vás pozývame. 

Zatvoriť
návšteva v múzeu

19/07/2019

Múzeum navštívil predseda vojenského výboru Európskej únie

Predseda vojenského výboru Európskej únie, taliansky generál Claudio Graziano a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko si 18. júla 2019 v Brezovej pod Bradlom uctili pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika. 

Zistiť viac

Hostí privítal primátor Brezovej pod Bradlom Jaroslav Ciran. Navštívili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča. Matúš Valihora im priblížil Jurkovičovovu ideu pochovať generála Štefánika i talianskych letcov na vrchole Bradla i dlhú a nejednoduchú cestu vzniku Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Navšteva pokračovala na Mohyle generála Štefánika. Štefánikovu pamiatku si hostia uctili položením vencov a vojenskými poctami čestnej stráže Ozbrojených síl SR. Vypočuli si krátku informáciu o živote a diele M. R. Štefánika a návštevu ukončili komentovanou prehliadkou bradlianskej Mohyly. 

Zatvoriť
plagát Očami M. R. Štefánika

17/07/2019

139. výročie narodenia M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom a Osobnosti Pod Bradlom, o. z. Vás pozývajú na stretnutie pri príležitosti 139. výročia narodenia M. R. Štefánika a na výstavu fotografií "Očami M. R. Štefánika".

Zistiť viac

Stretnutie pri príležitosti 139. výročia narodenia M. R. Štefánika sa uskutoční 19. júla 2019 o 17.00 hod. pri reliéfe na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
Vernisáž výstavy "Očami M. R. Štefánika" sa uskutoční 19. júla 2019 o 17.30 hod. v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Fotografie sú z archívu - výsledkom práce o.z. Cometes. Výstava bude prístupná do 4. augusta 2019.
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
logo

08/07/2019

TV Brezová o podujatí "Evangelíci v kúte belohorském"

Televízia Brezová pod Bradlom priniesla reportáž z podujatia "Evangelíci v kúte belohorském (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)".

Zistiť viac

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 5. 7. 2019, pripravili Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom. Reportáž TV Brezová si môžete pozrieť TU

Zatvoriť
obrázok Pruhy nad kopanicami

08/07/2019

Pozývame Vás na "Pruhy nad kopanicami"

Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej Janšto Vás pozývajú na "Pruhy nad kopanicami" Múzeum Dušana S. Jurkoviča Brezová pod Bradlom piatok, 12. júla 2019 o 17.00 hod.

Zistiť viac

Prednáška Ondreja Janšta s vizuálnou prezentáciou je venovaná pamiatke slovenských obyvateľov nášho regiónu a spojeneckých letcov počas II. svetovej vojny.
Vstup voľný.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
pečať brezovského garbiarskeho cechu s vročením 1816

29/06/2019

TASR o brezovských garbiaroch

Tlačová agentúra Slovenskej republiky na svojom webe teraz.sk uverejnila článok o brezovských garbiaroch.

Zistiť viac

Informácie k článku získali redaktori tasr v Múzeu Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Na obrázkoch vidíte pečať brezovského garbiarskeho cechu a román Ela Šándora Sváko Ragan z Brezovej - oboje vystavené v expozícii múzea.
Odkaz na článok tasr  TU

Zatvoriť
logo múzea

22/06/2019

Pozývame Vás na podujatie "Evangelíci v kúte belohorském"

Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na podujatie: "Evangelíci v kúte belohorském" (o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Zistiť viac

"Evangelíci v kúte belohorském"
(o minulosti evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom kraji)

Program:

duchovné slovo / senior Myjav. seniorátu Miroslav Hvožďara
- báseň
- audiovizuálna prezentácia / Matúš Valihora

Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
Nám. gen. M. R. Štefánika 10,  906 13 Brezová pod Bradlom
5. 7. 2019, 15.00 hod., vstup voľný

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zatvoriť
Výstava Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940

01/06/2019

Výstava Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940

18. apríla 2019 v priestoroch Múzea Dušana Samuela Jurkoviča uskutočnili o.z. Osobnosti Pod Bradlom a Klub vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín vernisáž výstavy Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 1939-1940.

Zistiť viac

Výstava je venovaná pamiatke slovenských a českých vojakov, ktorí bojovali za slobodu svojej vlasti a proti nacistickému Nemecku ako aj pocte nášmu rodákovi Štefanovi Osuskému.
Za o.z. Osobnosti pod Bradlom sa prítomným prihovoril Ján Repta, 130. výročie narodenia nášho rodáka Štefana Osuského pripomenul Matúš Valihora. Vznik výstavy podrobne predstavil pplk. Miroslav Ondráš z Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín.
Pre veľký záujem bola výstava reprízovaná v dňoch 16. až 31. 5. 2019. 
Usporiadatelia výstavy i Múzeum D. S. Jurkoviča oceňujú a vážia si spoluprácu s brezovskou základnou školou, v rámci ktorej si prišli výstavu pozrieť i žiačky a žiaci viacerých ročníkov školy.

Zatvoriť
slávnostná výzdoba

09/05/2019

Múzeum zapojené do spomienkovej slávnosti na Milana Rastislava Štefánika

Do Celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa zapojilo aj naše múzeum.

Zistiť viac

Návštevníci si mohli prezrieť nielen expozíciu venovanú tvorcovi Štefánikovej bradlianskej Mohyly Dušanovi Jurkovičovi. V spolupráci s Nadáciou M. R. Štefánika sme pre nich pripravili i panelovú výstavu Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 2019).

Zatvoriť
100. výročie tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

25/04/2019

4. mája 2019 Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika

Pozývame Vás na Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika v sobotu 4. mája 2019.

Zistiť viac

Program spomienkovej slávnosti i sprievodných kultúrnych podujatí nájdete v prílohe č. 1.

Doprava návštevníkov osobnými automobilmi /autobusmi je možná len na odstavné plochy podľa pokynov organizátorov.

Sú pripravené tri odstavné plochy:

  • P1 v Brezovej pod Bradlom,
  • P2 v Priepasnom, časť Končiny,
  • P3 v Košariskách, na Dlhom vŕšku.

Od odstavných plôch P2 a P3 i z Brezovej pod Bradlom bude Bradlo prístupné chodníkmi pre peších.

Grafické znázornenie dopravy s vyznačenými odstavnými plochami, prístupovými cestami i chodníkmi pre peších (cca 10 -15 minút chôdze) nájdete na mape v prílohe č. 2.

Od železničnej stanice v Brezovej pod Bradlom a odstavnej plochy P1 v jej bezprostrednej blízkosti bude na Bradlo premávať bezplatná autobusová doprava, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 3.

Bezplatná autobusová doprava je kapacitne a časovo obmedzená a nebude možné ju posilniť! Odporúčame preto využiť odstavné plochy pre osobne vozidlá a autobusy, pripadne výstup peši na Bradlo z Brezovej pod Bradlom po turistickom chodníku (cca 45 minút chôdze).

Bližšie informácie k doprave na Bradlo tel.: 0905 386 142, pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod.

Na trase Bratislava – Trnava – Jablonica – Brezová pod Bradlom bude 4. mája vypravený mimoriadny vlak, cestovný poriadok nájdete v prílohe č. 4. 
Predpredaj cestovných lístkov na mimoriadny vlak bude k dispozícii na osobných pokladniach Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. od 2. 5. 2019.


PRÍLOHA 1 PROGRAM

PRÍLOHA 2 MAPA

PRÍLOHA 3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

PRÍLOHA 4 CEST. PORIADOK MIMORIADNY VLAK

Zatvoriť
logo múzea

20/03/2019

Pamätná izba / Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v r. 2018

Pamätná izba Dušana Jurkoviča prešla v roku 2018 zásadnou zmenou. V rámci projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt bola novými expozíciami rozšírená na Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Múzeum otvorené 27. 10. 2018 je na Slovensku prvým múzeom venovaným Jurkovičovi. Pripomína ho v mieste, v ktorom Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika.

Zistiť viac

     Projekt Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt, bol zrealizovaný z eurofondov v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR – ČR. Partnermi projektu boli mesto Brezová pod Bradlom a Muzeum luhačovického Zálesí, v ktorom v rámci projektu vznikol Kabinet Dušana Samuela Jurkoviča. Na revitalizáciu prízemia Národného domu Štefánikovho bolo v rozpočte projektu vyčlenených zaokrúhlene 108 000 €, na audiovizuálnu techniku sály 120 000 € a na expozíciu múzea 70 000 €.
     Existujúcu expozíciu pamätnej izby predstavujúcu Jurkoviča a jeho tvorbu v rodnom kraji vrátane výnimočnej Mohyly M. R. Štefánika v r. 2018 zásadne rozšírili nové expozície majúce celkovú rozlohu 71 m². Expozícia RANÝ JURKOVIČ ponúka nielen informačné panely. Na TV obrazovke si návštevníci môžu pozrieť virtuálnu prehliadku nerealizovanej Jurkovičovej vízie centra Luhačovíc, k dispozícii je aj otočný model jednej z Jurkovičových najznámejších stavieb – Janova domu. Dioráma Jurkovičova izba predstavuje Jurkovičom navrhnutý nábytok. Expozícia BREZOVÁ ukazuje minulosť nášho mestečka, kde v r. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za národnú slobodu. Cennými exponátmi sú Kralická biblia, pre Brezovú typické garbiarske nástroje, busta z pomníka Majstra Jana Husa. Boj za slobodu dokladajú pamiatky na hurbanovcov, legionárov a partizánov. Návštevníci sa dozvedia o každodennom živote našich predkov, o vzniku kopaníc. Uvidia model domu Samuela Jurkoviča, brezovský kroj...

     Z dôvodu zriadenia nových expozícií a rekonštrukcie Národného domu Štefánikovho boli expozície pamätnej izby / múzea v r. 2018 otvorené len 192 dní. Najvyššia návštevnosť bola v mesiaci august 937 ľudí a v súvislosti s otvorením nových expozícií netradične v mesiacoch október 666 ľudí a november 660 ľudí. Najnižšia návštevnosť bola v januári, kedy bola pamätná izba otvorená 8 dní a navštívilo ju 65 ľudí. Celková návštevnosť pamätnej izby / múzea v roku 2018 bola 5 234 ľudí. V porovnaní s r. 2017 (otvorené 210 dní, návštevnosť 4 205 ľudí), ide o značný nárast návštevnosti.
     Početnú skupinu návštevníkov pamätnej izby / múzea tvorili i v r. 2018 organizované zájazdy, najmä školské, ale i turistické, či rôznych organizácií a spolkov, bolo ich 45. Významnou skupinou boli aj návštevníci najväčšieho Jurkovičovho diela v našom kraji – Mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle.
     Oceňujeme si a vysoko si vážime pokračujúcu spoluprácu s brezovskými školami, vďaka ktorej tvoria detskí návštevníci významnú časť z domácich návštevníkov. V roku 2018 navštívili pamätnú izbu deti z MŠ Budovateľská a centra voľného času. Učitelia a žiaci brezovskej základnej školy v rámci výučby regionálnej histórie absolvovali prezentácie o minulosti a osobnostiach regiónu pripravené M. Valihorom 39 krát.
     V roku 2018 mohli návštevníci popri základnej ponuke pamätnej izby / múzea absolvovať množstvo podujatí – prezentácie, spomienky, seminár, či tri príležitostné výstavy (jednu vlastnú, dve prevzaté). Činnosť pamätnej izby / múzea prezentoval M. Valihora vo viacerých regionálnych i celoštátnych médiách (TASR, RTVS, ČT...).

     Prehľad najvýznamnejších podujatí pamätnej izby / múzea v roku 2018
     ● 27. 4. 2018, sa v pamätnej izbe uskutočnila audiovizuálna prezentácia Brezovská jar 1848 pripravená M. Valihorom.
     ● 8. 6. 2018 si prítomní v pamätnej izbe uctili 130. výročie narodenia Samuela Štefana Osuského. Prezentáciu o jeho živote a diele pripravil M. Valihora.
     ● 21. 6. 2018 z iniciatívy o.z. Osobnosti Pod Bradlom bola slávnostnou vernisážou otvorená výstava Vznik česko-slovenských légií. Túto putovnú výstavu pripravil Francúzsky inštitút na Slovensku s podporou organizácie Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Sme veľmi radi, že sme mohli výstavu obohatiť i o pamiatky po našich brezovských legionároch - Jánovi Valáškovi, Martinovi Mihočkovi a Štefanovi Juríčkovi.
     ● 24. 8. 2018 V pamätnej izbe deťom, medzi ktorými boli i deti z denného tábora centra voľného času, M. Valihora priblížil vyhlásenie Slovenského národného povstania v Brezovej i úspešný partizánsky odboj v Brezovej a okolí. Deti si mohli pozrieť a vziať do rúk i vzácne pamiatky po partizánskom veliteľovi Jánovi Reptovi.
     ● 23. 8. 2018 sme pri príležitosti 150.výročia narodenia Dušana Jurkoviča pripravili v Brezovej seminár s názvom Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt. Na seminári odznelo šesť príspevkov prednesených odborníkmi z oboch strán rieky Moravy. Boli to PhDr. Matúš Valihora za pamätnú izbu, Mgr. Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. z Univerzity Komenského, Mgr. Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu v Lokti, Mgr. Peter Macho, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Blanka Petráková z Muzea luhačovického Zálesí v Luhačoviciach. Prednesené príspevky sú uverejnené v publikácii Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. V závere seminára, ktorého sa zúčastnila i architektova vnučka Katarína Salayová Jurkovičová, si prítomní uctili Jurkovičovu pamiatku pri mieste jeho posledného odpočinku – Dejinnom pamätníku na brezovskom cintoríne.
     ● 20. 9. 2018 vystúpil M. Valihora v programe Spomienkového podujatia na Dušana Samuela Jurkoviča v Skalici.
     ● 21. 9. 2018, sa v pamätnej izbe uskutočnila audiovizuálna prezentácia Brezovská jeseň 1848 pripravená M. Valihorom. Pripomenula dobu, kedy práve u nás v Brezovej Slováci prvý po krát bojovali za svoju národnú slobodu.
     ● 22. 9. 2018 v rámci Osláv Dňa Ozbrojených síl SR navštívili pamätnú izbu minister obrany, náčelník GŠ a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť so sprievodom. Pozreli si výstavu Rok 1848 a Brezová venovanú boju za slobodu – hurbanovským dobrovoľníkom i I. a II. odboju autorsky pripravenú Matúšom Valihorom.
     ● 26. 9. 2018 bol v rámci projektu Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018 v Brezovej pod Bradlom deťom z brezovskej základnej školy premietnutý dokumentárny film Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom venovaný hrdinovi II. sv. vojny Michaelovi Strankovi.
     ● 27. 10. 2018, symbolicky, v predvečer výročia vzniku ČSR, sme slávnostne otvorili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a revitalizované prízemie Národného domu Štefánikovho. Po otvorení a komentovanej prehliadke múzea si návštevníci Filmového večera v sále národného domu vybavenej novou audiovizuálnou technikou pozreli film Svetlé miesto o osobnostiach na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. st. odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov. Film uviedli režisér Dušan Trančík a spoluautorka scenára PhDr. Blanka Petráková.
     ● 28. 10. 2018 sa v rámci projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt uskutočnil zájazd z Brezovej do Luhačovíc. V programe boli prehliadka Jurkovičových luhačovických diel zasvätene komentovaná PhDr. B. Petrákovou a Mgr. L. Horňákovou i účasť na otvorení Kabinetu Dušana Samuela Jurkoviča v luhačovickom múzeu. 
     ● 11. 11. 2018 v rámci Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny navštívili múzeum hostia z partnerského mesta Břeclav a žiakovi A. Ištokovi odovzdali ocenenie vo výtvarnej súťaži Společní hrdinové.  
     ● 16. 11. 2018 v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu bola v múzeu slávnostne otvorená panelová výstava Odvaha byť slobodný, historické míľniky slovensko-amerických vzťahov zrealizovaná Veľvyslanectvom USA a autorsky pripravená riaditeľom HÚ SAV, PhDr. Slavomírom Michálkom, DrSc.
     ● 28. 12. 2018 sa premietnutím rozprávky Čertoviny začalo verejné premietanie filmov v sále národného domu.                                                                          

Zatvoriť

01/02/2019

K jubileu brezovskej školy

31. januára 2019 sme si programom BREZOVSKÁ ŠKOLA v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom pripomenuli 100. výročie vzniku meštianskej školy v Brezovej.

Zistiť viac

Program si prišlo pozrieť a vypočuť vyše šesť desiatok návštevníkov. Formou audiovizuálnej prezentácie priblížil históriu brezovského školstva od jeho vzniku na začiatku 17. storočia až po súčasnosť Matúš Valihora. Nasledovali amatérske filmové zábery zo 60. rokov 20. storočia týkajúce sa života školy, ale aj kultúrno-spoločenských a športových aktivít organizovaných školou či pedagógmi. Komentár poskytol emeritný učiteľ brezovskej školy Peter Uhlík. Zábery sa stretli so živými reakciami publika. Mnohí si zaspomínali na svoje školské roky.
Prezentáciu o histórii brezovského školstva nájdete v sekcii Odborné činnosti.

Zatvoriť

27/10/2018

Slávnostné otvorenie múzea a filmový večer

V predvečer výročia vzniku ČSR, mesto Brezová pod Bradlom slávnostne otvorilo Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča a revitalizované prízemie Národného domu Štefánikovho.

Zistiť viac

Múzeum je prvou a dosiaľ jedinou expozíciou na Slovensku venovanou nášmu najväčšiemu architektovi prvej polovice 20. storočia.

Múzeum i revitalizácia prízemia Národného domu Štefánikovho sú súčasťou projektu Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt, realizovaného z eurofondov v programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR – ČR. Partnermi projektu sú mesto Brezová pod Bradlom a Muzeum luhačovického Zálesí, v ktorom v rámci projektu vznikol Kabinet Dušana Samuela Jurkoviča. Na revitalizáciu prízemia Národného domu Štefánikovho bolo v rozpočte vyčlenených zaokrúhlene 108 000 €, na audiovizuálnu techniku sály 120 000 € a na expozíciu múzea 70 000 €.

Po otvorení múzea si návštevníci Filmového večera v sále Národného domu Štefánikovho vybavenej novou audiovizuálnou technikou pozreli film Svetlé miesto o osobnostiach na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. st. odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov. Film uviedli režisér Dušan Trančík a spoluautorka scenára Blanka Petráková.

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 - 21. 12. 1947) vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku. Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Z Brezovej pod Bradlom pochádzali Jurkovičovi predkovia, Jurkovič, ktorý sa narodil v susednej Turej Lúke, v Brezovej vyrastal a Brezová je i miestom jeho posledného odpočinku. Zároveň sa na území Brezovej koncentruje sedem Jurkovičových diel, vrátane toho najvýznamnejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom približuje návštevníkom Jurkovičovu ranú tvorbu prostredníctvom panelov, modelu Janova domu a virtuálnej prehliadky nerealizovanej Jurkovičovej vízie centra Luhačovíc. V dioráme Jurkovičova izba je vystavený pôvodný Jurkovičom navrhnutý nábytok. V časti venovanej Brezovej sa predstavuje minulosť tohto mestečka, kde 22. 9. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za svoju národnú slobodu. Návštevníci sa dozvedia i o každodennom živote našich predkov – ako sa živili, ako bývali, ako sa obliekali, čo jedli, čomu verili, ako a o čom rozmýšľali... Môžu si okrem iného pozrieť brezovský kroj, nástroje najvýznamnejšieho brezovského remesla – garbiarstva. Nová časť expozície vhodne doplňuje staršiu, Miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región zrealizovanú expozíciu, venovanú Jurkovičovej tvorbe v rodnom kraji, vrátane predstavenia jeho vrcholného diela – Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Obe časti spolu tvoria prvú a dosiaľ jedinú expozíciou na Slovensku venovanou nášmu najväčšiemu architektovi prvej polovice 20. storočia.

Zatvoriť